Meteen naar de inhoud
Thuis » Privacybeleid

Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (dwz de “verwerkingsverantwoordelijke”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder de rubriek “Wettelijke informatie” op deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in ons contactformulier.

Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens, zonder dat u voor dergelijke openbaarmaking een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Aarzel niet om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen via het adres dat vermeld staat in de sectie “Informatie vereist door de wet” op deze website als u vragen heeft hierover of over andere kwesties die verband houden met gegevensbescherming. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Bovendien heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Voor meer informatie kunt u de Gegevensbeschermingsverklaring raadplegen onder het kopje ‘Recht op beperking van de gegevensverwerking’.

Analysetools en tools geleverd door derden

Het is mogelijk dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u onze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. In de regel worden de analyses van uw surfgedrag anoniem uitgevoerd; dat wil zeggen dat de browsepatronen niet naar u kunnen worden herleid. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de uitvoering ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie hierover kunt u onze Gegevensbeschermingsverklaring hieronder raadplegen.

U heeft wel de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en de pagina's ervan nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er allerlei persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de gegevens worden verzameld.

Wij informeren u hierbij dat de overdracht van gegevens via internet (dat wil zeggen via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)

De gegevensverwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Petros Aslanakis

Hochkalterstraße 4

90471 Neurenberg

Duitsland

E-mail: contact(at)airportsmokinglounge.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Bovendien kunt u op elk moment de toestemming die u ons al heeft gegeven, intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die heeft plaatsgevonden vóór uw intrekking.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 AVG)

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 Sectie. 1 verlicht. e of f AVG heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van gronden die voortvloeien uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Om de wettelijke basis te bepalen waarop elke verwerking van gegevens is gebaseerd, kunt u deze Verklaring inzake gegevensbescherming raadplegen. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij in de positie zijn om dwingende, beschermingswaardige gronden voor de verwerking van uw gegevens aan te voeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als het doel van de verwerking is het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten (bezwaar overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct reclame te maken, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betrokken persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens vervolgens niet langer gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of op de plaats hebben waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, aan u of een derde partij overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals aankooporders of vragen die u bij ons als websitebeheerder indient, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. Een gecodeerde verbinding kunt u herkennen aan het controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook aan het verschijnen van het slotje in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie over, blokkering, rectificatie en uitroeiing van gegevens

Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. Mogelijk hebt u ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen op het adres dat is vermeld in de sectie ‘Wettelijke informatie vereist’.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in de sectie ‘Wettelijke informatie vereist’. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij doorgaans enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 Sectie. 1 AVG zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar afgewogen moeten worden. Zolang niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen. of om belangrijke redenen van openbaar belang, aangevoerd door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

Afwijzing van ongevraagde e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de sectie “Informatie vereist door de wet” om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar we niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De exploitanten van deze website en de pagina's ervan behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

3. Registratie van gegevens op onze website

Koekjes

In sommige gevallen gebruiken onze website en haar pagina’s zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte wordt gesteld telkens wanneer er cookies worden geplaatst en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om de acceptatie van cookies voor specifieke situaties of in het algemeen uit te sluiten en om het automatisch verwijderen te activeren van cookies wanneer u uw browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische-communicatietransactie of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een technisch foutloze en geoptimaliseerde dienstverlening van de exploitant te garanderen. Als er andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) moeten worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Om de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en de daarmee samenhangende toestemmingen te beheren, gebruiken we de toestemmingstool “Real Cookie Banner”. Details over hoe “Real Cookie Banner” werkt, kunt u vinden op <a href="/nl/”https://devowl.io/rcb/data-processing/”/" rel="”noreferrer”" target="”_blank”">https://devowl.io/rcb/data-processing/</a>.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is Art. 6 (1) verlicht. c AVG en art. 6 (1) verlicht. f AVG. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de daarmee samenhangende toestemmingen.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons communiceert. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • De hostnaam van de toegang verkrijgende computer
  • Het tijdstip van de serveraanvraag
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) a AVG) en/of op onze legitieme belangen (artikel 6 (1) (f) AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de verzoeken die aan ons zijn gericht.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

De commentaarfunctie op deze website

Wanneer u de commentaarfunctie op deze website gebruikt, wordt naast uw opmerkingen ook informatie over het tijdstip waarop de opmerking is gegenereerd, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u geselecteerde gebruikersnaam gearchiveerd.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van alle gebruikers die opmerkingen invoeren. Aangezien we de commentaren niet beoordelen voordat we ze publiceren, hebben we deze informatie nodig om actie te ondernemen tegen de auteur in geval van rechtenschendingen, zoals smaad of propaganda.

Abonneren op reacties

Als gebruiker van deze website heeft u na registratie de mogelijkheid om u te abonneren op reacties. U ontvangt een bevestigingsmail, met als doel te verifiëren of u de daadwerkelijke houder bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt deze functie op elk moment deactiveren door de betreffende link in de informatie-e-mails te volgen. De gegevens die zijn ingevoerd in combinatie met abonnementen op reacties worden in dit geval verwijderd. Als u deze informatie echter voor andere doeleinden en vanaf een andere locatie aan ons heeft doorgegeven (bijvoorbeeld bij het abonneren op de nieuwsbrief), blijven de gegevens in ons bezit.

Bewaartermijn voor opmerkingen

Reacties en eventuele bijbehorende informatie (bijvoorbeeld het IP-adres) worden door ons opgeslagen en blijven op onze website totdat de inhoud waarop de reactie betrekking heeft in zijn geheel is verwijderd of als de reacties om juridische redenen moesten worden verwijderd (bijvoorbeeld beledigende reacties) .

Legale basis

Opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U heeft het recht om de toestemming die u ons al heeft gegeven op elk moment in te trekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die heeft plaatsgevonden vóór uw intrekking.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor het aangaan, inhoudelijk organiseren of wijzigen van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van Art. 6 Sectie. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele acties mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om het voor gebruikers mogelijk te maken om van de diensten gebruik te maken en deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. Dit doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke bewaarmandaten.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor online winkels, retailers en de verzending van goederen

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van de overeenkomst; bijvoorbeeld bij bedrijven die belast zijn met de verzending van goederen of de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen. Een verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 Sectie. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties mogelijk maakt.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van de overeenkomst; bijvoorbeeld bij de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen.

Een verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 Sectie. 1 verlicht. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties mogelijk maakt.

4. Sociale media

eRecht24 Hulpmiddel voor veilig delen

Gebruikers kunnen de inhoud van onze website en haar pagina's op een manier die voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming delen op sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter of Google+. Hiervoor maakt deze website gebruik van de eRecht24 Hulpmiddel voor veilig delen. Deze tool brengt pas een directe verbinding tot stand tussen het netwerk en de gebruiker als de gebruiker actief op een van de knoppen heeft geklikt. De klik op deze knop vormt inhoud zoals gedefinieerd in Art. 6 Sectie. 1 verlicht. een AVG. Deze toestemming kan op elk moment door de gebruiker worden ingetrokken, wat van invloed is op alle toekomstige acties.

Deze tool draagt gebruikersgegevens niet automatisch over aan de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker is geregistreerd bij een van de sociale netwerken, verschijnt er een informatievenster zodra de sociale knop van Facebook, Google+1, Twitter e.a. wordt gebruikt, waardoor de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat deze wordt verzonden.

Onze gebruikers hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze website en de pagina ervan op een manier die voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming te delen op sociale netwerken, zonder dat er een volledige browsegeschiedenis wordt gegenereerd door de exploitanten van deze netwerken.

Plug-ins voor sociale media met Shariff

We gebruiken plug-ins van sociale medianetwerken op onze website en haar pagina's (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

In de regel kunt u deze plug-ins herkennen aan de respectievelijke sociale media-logo’s die verschijnen. Om de bescherming van gegevens op onze website te garanderen, gebruiken wij deze plug-ins alleen in combinatie met de zogenaamde “Shariff” oplossing. Deze applicatie voorkomt dat de plug-ins die in onze website zijn geïntegreerd, gegevens doorgeven aan de betreffende aanbieder zodra u onze website bezoekt.

Er wordt pas een directe verbinding met de server van de aanbieder tot stand gebracht nadat u de betreffende plug-in hebt geactiveerd door op de bijbehorende knop te klikken (die uw toestemming aangeeft). Zodra u de plug-in activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u tegelijkertijd bent ingelogd op uw betreffende sociale media-account (bijvoorbeeld Facebook), kan de betreffende aanbieder uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen.

De activering van de plug-in vormt een toestemmingsverklaring zoals gedefinieerd in Art. 6 Sectie. 1 verlicht. een AVG. U heeft de mogelijkheid om deze toestemming op elk moment in te trekken, wat van invloed is op alle toekomstige transacties.

Facebook-plug-ins (Vind ik leuk en deel-knop)

Wij hebben op onze website plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. U kunt Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u onder de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Telkens wanneer u onze website en de bijbehorende pagina’s bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw plug-in onze website hebt bezocht. Als u echter op de Facebook-‘Vind ik leuk’-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze website en de pagina’s ervan koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze website en de pagina's ervan aan uw Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de Privacyverklaring van Facebook raadplegen op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website en de pagina's ervan aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-account terwijl u onze website bezoekt.

Het gebruik van de Facebook-plug-in is gebaseerd op art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Twitter-plug-in

Wij hebben functies van het sociale mediaplatform Twitter in onze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Terwijl u Twitter en de “Re-Tweet”-functie gebruikt, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Tijdens dit proces worden ook gegevens naar Twitter verzonden. Wij moeten erop wijzen dat wij, de aanbieders van de website en de pagina's, niets weten over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik van deze informatie door Twitter. Voor meer details kunt u de gegevensprivacyverklaring van Twitter raadplegen op: https://twitter.com/en/privacy.

Het gebruik van Twitter-plug-ins is gebaseerd op Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevensbeschermingsinstellingen op Twitter opnieuw in te stellen onder de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+-plug-in

Onze website en haar pagina’s maken gebruik van functies van Google+; de aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Vastleggen en delen van informatie: Met behulp van de Google+ knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. De Google+ knop biedt u en andere gebruikers op maat gemaakte Google-inhoud en inhoud van onze partners. Google slaat de informatie op die u voor inhoud met +1 hebt ingevoerd, evenals informatie over de website/pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1-vermeldingen kunnen als informatie samen met uw profielnaam en uw foto op Google-diensten verschijnen, bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel of op andere locaties op websites en advertenties op internet.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de diensten van Google voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, heeft u een openbaar Google-profiel nodig, dat overal ter wereld zichtbaar is, en dat minimaal de naam moet bevatten die u voor uw profiel heeft gekozen. Deze naam wordt gebruikt in combinatie met alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u heeft gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of in het bezit zijn van andere informatie over u die u identificeert.

Gebruik van de geregistreerde informatie: Naast de bovengenoemde gebruiksdoeleinden wordt de door u verstrekte informatie ook gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke Google-gegevensprivacybeleid. Google publiceert mogelijk samenvattende statistieken over de +1-activiteiten van zijn gebruikers of deelt deze informatie met gebruikers en partners, zoals uitgevers, potentiële klanten of aangesloten websites.

Het gebruik van de Google+ plug-in is gebaseerd op art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Instagram-plug-in

Wij hebben functies van het publieke mediaplatform Instagram in onze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u op de Instagram-knop klikken om de inhoud van onze website aan uw Instagram-profiel te koppelen. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de website en de pagina's ervan geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Het gebruik van de Instagram-plug-in is gebaseerd op Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Privacyverklaring van Instagram raadplegen op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr-plug-in

Onze website en haar pagina’s maken gebruik van knoppen van het Tumblr-platform. De aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS.

Met deze knoppen kunt u een rapport of een pagina op Tumblr delen of de aanbieder op Tumblr volgen. Als u via de Tumblr-knop een van onze websites bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. We hebben geen controle over de hoeveelheid gegevens die Tumblr verzamelt en overdraagt met behulp van deze plug-in. Op basis van de huidige status van de informatie hebben wij zowel het IP-adres van de gebruiker als de URL van de betreffende website doorgegeven.

Het gebruik van de Tumblr-plug-in is gebaseerd op art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Privacyverklaring van Tumblr raadplegen op: https://www.tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn-plug-in

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Telkens wanneer u een van onze sites bezoekt die functies van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn ontvangt een melding dat u met uw IP-adres onze websites heeft bezocht. Als u op de knop “Aanbevelen” van LinkedIn klikt en op dat moment bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij moeten erop wijzen dat wij als aanbieder van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn-plug-in is gebaseerd op Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de Data Privacy Verklaring van LinkedIn raadplegen op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest-plug-in

Wij maken op onze website gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest. Het netwerk wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Als u een site of pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, zal uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Pinterest. Tijdens dit proces verzendt de plug-in loggegevens naar de servers van Pinterest in de Verenigde Staten. De loggegevens kunnen mogelijk uw IP-adres bevatten, het adres van de websites die u bezocht, die ook Pinterest-functies bevatten. De informatie omvat ook het type en de instellingen van uw browser, de gegevens en het tijdstip van de aanvraag, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Het gebruik van de Pinterest-plug-in is gebaseerd op Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zo zichtbaar mogelijk te zijn op sociale media.

Voor meer informatie over het doel, de reikwijdte en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals de daaraan verbonden rechten en opties om uw privégegevens te beschermen, kunt u de gegevensprivacy-informatie van Pinterest raadplegen op: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de advertentieactiviteiten van de exploitant te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten aan de exploitant van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internet. . Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browserplug-in

U heeft wel de mogelijkheid om het archiveren van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google te voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren. beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het vastleggen van gegevens

U heeft de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op de volgende link te klikken. Hierdoor wordt er een opt-out-cookie geplaatst, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Deactivering van Google Analytics.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contractgegevensverwerking

Wij hebben een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren bij het gebruik van Google Analytics de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische parameters” van Google Analytics. Het maakt het mogelijk om rapporten te genereren die informatie geven over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessegerelateerde advertenties van Google en bezoekersgegevens verkregen van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een specifiek individu worden toegewezen. U heeft de mogelijkheid om deze functie op elk moment te deactiveren door relevante wijzigingen in de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te brengen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in de sectie ‘Bezwaar tegen de registratie van gegevens’.

Archiveringsperiode

Gegevens op gebruikers- of incidentniveau opgeslagen door Google gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Voor meer informatie klikt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress-statistieken

Deze website maakt gebruik van de WordPress-tool Stats om de toegangsinformatie van gebruikers statistisch te analyseren. De aanbieder van de oplossing is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om het gebruik van deze website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt na verwerking en voorafgaand aan de opslag van de gegevens geanonimiseerd.

“WordPress Stats”-cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

De opslag van “WordPress Stats”-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de anonieme analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en u kunt cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt ook het automatisch verwijderen van cookies activeren. bij het sluiten van de browser. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor toekomstige gevolgen door een opt-out-cookie in uw browser te plaatsen door op de volgende link te klikken: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies van uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor de integratie van advertenties die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde “cookies”; Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van deze website te analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde Web Beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie, zoals bezoekersverkeersgegevens, op deze website te analyseren.

De door de cookies en de webbeacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar gearchiveerd. Google kan deze informatie delen met contractpartners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door Google opgeslagen gegevens.

De opslag van de AdSense-cookies is gebaseerd op Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren.

U kunt de installatie van deze cookies voorkomen door een relevante aanpassing aan te brengen in de software-instellingen van uw browser; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens die wij over u verzamelen door Google op de hierboven beschreven manier en gaat u akkoord met het bovengenoemde gebruiksdoel.

Remarketing van Google Analytics

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies van Google AdWords en Google DoubleClick, die op alle apparaten werken. De aanbieder van deze oplossingen is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing gegenereerde advertentiedoelgroepen te verbinden met de functies van Google AdWords en Google DoubleClick, die op alle apparaten werken. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde gepersonaliseerde reclameboodschappen, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag, op een apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) op een voor u op maat gemaakte manier weer te geven, evenals op elk van uw apparaten (bijvoorbeeld tablet of pc).

Als u ons relevante toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browserprogressies aan uw Google-account. Hierdoor is het mogelijk om op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen weer te geven.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics door Google geauthenticeerde ID's van gebruikers die tijdelijk met onze Google Analytics-gegevens zijn verbonden om de doelgroepen voor de weergave van de advertenties op alle apparaten te definiëren en samen te stellen.

U heeft de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen remarketing/targeting op alle apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren. Om dit te doen, volgt u deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De consolidatie van de geregistreerde gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven en daar ook kunt intrekken (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Gegevensregistratieprocessen die niet in uw Google-account zijn geconsolideerd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar hebben gemaakt tegen de consolidatie van gegevens), is de registratie van gegevens gebaseerd op Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website een legitiem belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Voor meer informatie en de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming kunt u het gegevensprivacybeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online promotieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In combinatie met Google AdWords gebruiken we een tool genaamd Conversion Tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgelinkt.

Aan elke Google AdWords-klant wordt een andere cookie toegewezen. Deze cookies kunnen niet worden gevolgd via websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die ervoor hebben gekozen om conversietracking te gebruiken. De gebruikers ontvangen het totale aantal gebruikers die op hun advertenties hebben geklikt en zijn doorgelinkt naar een pagina die is uitgerust met een Conversion Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze deze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig te deactiveren via uw webbrowser onder gebruikersinstellingen. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.

De opslag van “Conversie”-cookies en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen, om het webaanbod en de reclame van de exploitant te optimaliseren.

Voor meer gedetailleerde informatie over Google AdWords en het bijhouden van conversies van Google kunt u het gegevensprivacybeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en u kunt cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt ook het automatisch verwijderen van cookies activeren. bij het sluiten van de browser. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Facebook-pixel

Om onze conversiepercentages te meten, maakt onze website gebruik van de bezoekersactiviteitpixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”).

Deze tool maakt het mogelijk om paginabezoekers te volgen nadat ze zijn doorgelinkt naar de website van de aanbieder nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige advertentiecampagnes te optimaliseren.

Voor ons als beheerders van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. Wij zijn niet in een positie om conclusies te trekken over de identiteit van gebruikers. Facebook archiveert de informatie echter en verwerkt deze, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook in staat is de gegevens voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken in overeenstemming met de Beleid voor gegevensgebruik van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina's en op locaties buiten Facebook. Wij als exploitant van deze website hebben geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve reclamecampagnes, waartoe ook sociale media behoren.

In het gegevensprivacybeleid van Facebook vindt u aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy op: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U heeft ook de mogelijkheid om de remarketingfunctie “Aangepaste doelgroepen” te deactiveren in het gedeelte Advertentie-instellingen hieronder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u eerst inloggen op Facebook.

Als u geen Facebook-account heeft, kunt u op gebruikers gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het YouTube-platform, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Toch betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Ongeacht of u bijvoorbeeld een video bekijkt, YouTube zal altijd verbinding maken met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op onze website begint af te spelen, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Als gevolg hiervan wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u een video bent gaan afspelen, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over onze websitebezoeker. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, waarover wij geen controle hebben.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG, dit is een legitiem belang.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens kunt u het gegevensprivacybeleid van YouTube raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van de pagina's van onze website bezoekt waarin een Vimeo-plug-in is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Als gevolg hiervan ontvangt de Vimeo-server informatie over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen account bij Vimeo heeft. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt verzonden naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG, dit is een legitiem belang.

Voor meer informatie over hoe Vimeo omgaat met gebruikersgegevens kunt u het Vimeo-gegevensprivacybeleid raadplegen onder: https://vimeo.com/privacy.

Google-weblettertypen

Om ervoor te zorgen dat de op deze website gebruikte lettertypen uniform zijn, maakt deze website gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt een verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat uw IP-adres werd gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een uniforme en aantrekkelijke manier te presenteren. Volgens art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG, dit is een legitiem belang.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt dat op uw computer is geïnstalleerd.

Volg deze link voor meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de Privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Via een API maakt deze website gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om het gebruik van de functies van Google Maps mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en daar gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website vermelde locaties gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

OpenStreetMap

We gebruiken de kaartservice van OpenStreetMap (OSM). De aanbieder van deze dienst is de Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer u een website bezoekt waarin OpenStreetMap is ingebed, worden uw IP-adres en andere informatie over uw gedragspatronen op deze website overgedragen aan de OSMF. Onder bepaalde omstandigheden zal OpenStreetMap cookies in uw browser opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken. U heeft de mogelijkheid om de opslag van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. Wij moeten u er echter op wijzen dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien kan uw locatie worden vastgelegd als u dit in uw apparaatinstellingen, bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon, heeft toegestaan. De aanbieder van deze website heeft geen controle over dit soort gegevensoverdracht. Raadpleeg voor meer informatie het gegevensprivacybeleid van OpenStreetMap via de volgende link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Wij gebruiken OpenStreetMap met als doel een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod te garanderen en het voor bezoekers gemakkelijk te maken om de locaties te vinden die wij op onze website opgeven. Dit levert legitieme gronden op zoals gedefinieerd in Art. 6 Sectie. 1 verlicht. f AVG.